Zmluvy,  objednávky, faktúry - Szerződések, megrendelések, számlák

 

"Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2011 v súlade zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov)."

"A szerződések, megrendelések és számlák kötelező közzétételének hatályba lépése 2011. január 1-től,  az 546/2010 T.t. törvény alapján, a 40/1964 T.t. Polgári törvénykönyv számú törvény kiegészítése és az egyes törvények módosítása és kiegészítése (az 513/1991 T.t. Kereskedelmi törvény és annak módosításai és a 211/2000 T.t. szabad információhoz való hozzáférés törvény és az egyes törvények módosításáról szóló) alapján."

Tisztelt Szülök!

Kérjük önöket, hogy ezen a számon hívják az óvodát - 0911 758 718. (a vezetékes telefon nem müködik)

Materská škola Alberta Molnára Szenciho Senec - Szenci Molnár Albert Óvoda Szenc, Fándlyho 20, 903 01 Senec
Tel.: +421-2-4592 3510, +421-910 919 856, e-mail: ovoda@azet.sk

Ochrana osobných údajov